Fritillaria

Skär hornlilja

Fritillaria stenanthera

Skär hornlilja

C Asien