Narcissus

Pingstlilja

Narcissus Ornatus

Pingstlilja

Sort från före 1870