Narcissus

Stor jonkvill

Narcissus calcicola

Stor jonkvill

Portugal