Scilla

Stor vårstjärna

Scilla luciliae

Stor vårstjärna

V Turkiet