Scilla

Liten vårstjärna

Scilla sardensis

Liten vårstjärna

V Turkiet