Scilla

Stor vårstjärna

Scilla luciliae 'Alba'

Stor vårstjärna

V Turkiet