Scilla

Italiensk blåstjärna

Scilla italica

Italiensk blåstjärna

S Europa