Scilla

Vitögd blåstjärna

Scilla rosenii

Vitögd blåstjärna

Ö Turkiet, Armenien, Georgien