Övriga

Picoteebegonia

Begonia x tuberhybrida ‘Picotee Red/White’

Picoteebegonia